Redovisning, moms och månadsbokslut är uttryck som förekommer när man driver ett företag. Att anlita ett företag som har hand om ens bokföring Stockholm eller i någon annan del av landet är en nödvändighet om man inte själv vet hur det fungerar. När man redovisar och gör din bokföring så konterar man pengar i olika konton som har speciella sifferkoder. Det viktigaste kontot ett företag har förutom kontot där man har sitt överskott och vinst på är momskontot. Det är tvunget för alla företag att betala moms på sin försäljning och utfört arbete. När man gör inköp till företaget så har man rätt till att dra bort från momsen som ska betalas. Vissa företagsmodeller som till exempel inom persontransporter så har man en lägre procentsats moms som skall betalas. Även butiker som säljer livsmedel har en lägre momssats som ska betalas. Det gäller att ha stenhård koll på vartenda öre som flyttas fram och tillbaka i alla transaktioner som görs. Detta sparas i din bokföring som sedan ska sparas i minst 7 år ifall skatteverket kommer och knackar på dörren och vill kika. Gör man fel med sin bokföring så kan man bli skyldig till att betala böter som brukar vara rätt höga. Anlita därför en behörig Bokföringsbyrå!