Om man har barn tillsammans med någon som man inte kommer överens med och att det inte ses till barnets bästa så får man ta hjälp utifrån.

Genom att gå genom familjerätten Linköping så finns det alternativ man använder sig utav först innan man låter det gå vidare till tingsrätten för dom.
Det man försöker med först är att man försöker lösa konflikten och försöka nå försoning.

Denna metoden har tagits fram för att hjälpa föräldrarna till att hitta ett sätt att samarbeta för barnets skull.
Efter en separation är det inte alltid självklart att man inte kan komma överens med varandra och då är det tyvärr ofta att barn kommer i kläm.
Kan man inte på något sätt komma överens så kan domstolen bestämma vad som ska gälla.

En rättegång med ombud från advokatbyrå Norrköping han medföra en ökad konfliktnivå där barnets behov kan skuggas över av annat.
Är någon av föräldrarna missnöjda så finns risken att dom återkommer med nya anmälningar och stämningar som förlänger barnets vånda.

Familjerätt Norrköping har en aktiv roll vid förhandlingarna i tingsrätten.
Man har en familjerättssekreterare från kommunen som delar med sig av erfarenhet och kunskaper av att lösa andra familjekonflikter.
En domares uppgift är att få båda parterna komma fram till en överenskommelse även om den är tillfällig eller ej.
Överenskommelsen är att sekreteraren ska få träffa barnen och stödja föräldrarna samtidigt som situationen bedöms.

Man vill alltid komma fram till varaktiga lösningar som är för barnens bästa genom att ge föräldrarna en mer aktiv roll under processen.
Kommer man inte fram till någon överenskommelse så går målet över till vanlig handläggning.

Familjerättssekreteraren finns alltid med vid alla muntliga förberedelser i tingsrätten. Det är viktigt för barnets skull att komma fram till beslut som fungerar för alla så snabbt som möjligt för att barnet ska kunna känna att sin omgivning är trygg och säker.